Ämnestips

Dynamik och ekonomiska effekter

Mikroprocesser

Sektoriella innovationssystem

Internationella länkar

Innovativa miljöer

Innovationspolicy – intelligent benchmarking

Övrigt

Mer inspiration och information om nyckelbegrepp kopplade till behovsmotiverad forskning och innovationssystem, i teori och praktik, finns på www.vinnova.se samt www.esbri.se

Viktiga datum 2020

25 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda

Tävlingens arrangörer

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova