Tävlingsregler

För vem

Tävlingen vänder sig till studerande vid samtliga fakulteter. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå under läsåret 2019-2020. Uppsatsen/examensarbetet ska omfatta minst 15 hp och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).

Innehåll

Uppsatsens koppling till tävlingens tema innovation och kommersialisering/nyttiggörande ska vara stark. Tävlingen är öppen för uppsatser som behandlar förutsättningar för innovation eller generella analyser av innovationsprocesser. Däremot är tävlingen inte öppen för uppsatser om nya tekniska lösningar eller organisationskoncept.

Format

Uppsatsen ska vara anonymiserad: författare, handledare, lärosäte etc får endast anges på uppsatsens framsida. Så långt det är möjligt ska identifikationsuppgifter strykas från exempelvis förord och sidhuvud. Uppsatsen ska skickas in elektroniskt via anmälningsformuläret under fliken Anmälan.

Bedömningskriterier

Priser

Författarna till de tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 40 000, 30 000 respektive 20 000 kronor. Resestipendierna kan användas för studieresor i syfte att utveckla kompetensen inom problemområdet, alternativt till deltagande i seminarier eller andra aktiviteter som bidrar till att höja kompetensen hos stipendiaterna.

Viktiga datum 2020

25 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda

Tävlingens arrangörer

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova