Om tävlingen

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation och kommersialisering/nyttiggörande.

Innovationer kan handla om nya konsumentprodukter, produktionsprocesser, tjänster eller organisatoriska lösningar, inom privat eller offentlig sektor. Och de kan kommersialiseras eller på andra sätt bli till nytta i samhället. Vi hoppas på att tävlingens bidrag ska ge en bred belysning av ämnet, med analyser ur en rad olika perspektiv. Några exempel på intressanta frågeställningar:

Tävlingens arrangörer

Vinnova
Vinnova, Verket för innovationssystem, har som målsättning att bidra till hållbar tillväxt i Sverige genom att finansiera behovsmotiverad forskning och genom utveckling av effektiva innovationssystem. Med behovsmotiverad forskning menas forskning som genomförs tillsammans med och ofta med finansiering från företag eller andra organisationer. Med innovationssystem menar Vinnova inom forskning, näringsliv och politik/ offentlig verksamhet som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för att skapa hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer. Mer info www.vinnova.se
Esbri - Entrepreneurship and Small Business Research Institute
ESBRI, Institutet för entreprenörskaps-och småföretagsforskning, arbetar för att öka förståelsen för den betydelse som entreprenörskap, innovation och småföretag har för en hållbar tillväxt. Främst gör ESBRI detta genom att popularisera och sprida den kunskap som forskare tar fram. ESBRIs kanaler är bland annat tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad samt Kunskapsbanken på webben. Mer info www.esbri.se

Viktiga datum 2020

25 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda