Kontakt & press

Helene Thorgrimsson, ESBRI
Projektledare
E-post: innovationsuppsats@esbri.se
Telefon: 08-458 78 02

Viktiga datum 2020

25 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda

Tävlingens arrangörer

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova