Jury

Ordförande

Medlemmar

Viktiga datum 2018

28 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda

Tävlingens arrangörer

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova