Jury

Ordförande

Medlemmar

Viktiga datum 2017

3 juli: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda

Tävlingens arrangörer

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova