Vinnarna av Nytt&Nyttigt 2015-2016

Årets vinnare är klara!

Äntligen kan vi avslöja vinnarna i årets Nytt&Nyttigt. Förstapris går till Erik Leijon och Joanda Svenheden från Göteborgs universitet. Andrapriset går till Frida Foreby, Majken Tammisto och Rickard Åberg från Lunds universitet. Tredjepriset är delat och går till Frida Magnusdotter Ivarsson och Sara Frykman, Göteborgs universitet, respektive till Linnea Carlsson och Caroline Johansson, KTH. Prisutdelningen gick av stapeln under Vinnovas innovationsdag 26 januari och prisutdelare var statssekreterare Niklas Johansson. Läs mer

Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

– En uppsatstävling om innovation

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför startade Vinnova och ESBRI läsåret 2009-2010 Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Var med och tävla om resestipendier!

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. Innovationer rubbar balanser och driver utvecklingen framåt. De har alltid varit viktiga, även om deras betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och välfärd har fått allt större uppmärksamhet under de senaste 20 åren.

I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Mot bakgrund av detta startade Vinnova i samarbete med ESBRI en uppsatstävling om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2015-2016.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Läs mer under Tävlingsregler, ämnestips och övriga flikar. Välkommen med ditt tävlingsbidrag!

Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova
Twitter

Twittrar du?

Hashtag för tävlingen är #innoupp

78

bidrag skickades in till Nytt&Nyttigt 2015-2016

Nytt&Nyttigt 2016-2017

Anmälan till Nytt&Nyttigt 2016-2017 öppnar i början av året. Har du frågor eller vill du att vi håller dig uppdaterad? Kontakta innovationsuppsats@esbri.se