Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

– En uppsatstävling om innovation

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför startade Vinnova och ESBRI läsåret 2009-2010 Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Var med och tävla om resestipendier!

Den människa som lyckades tämja elden för hundratusentals år sedan var nog sin tids stora innovatör. Och Thomas Edison är för evigt förknippad med glödlampan efter att ha introducerat den 1879 – trots att tekniken uppfunnits av andra, många år tidigare. Innovationer rubbar balanser och driver utvecklingen framåt. De har alltid varit viktiga, även om deras betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och välfärd har fått allt större uppmärksamhet under de senaste 20 åren.

I dag menar många att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkningar, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Hur kan man arbeta mer effektivt med att ta fram nya produkter, tjänster och processer?

Mot bakgrund av detta startade Vinnova i samarbete med ESBRI en uppsatstävling om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2019-2020.

De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 40 000, 30 000 respektive 20 000 kronor.

Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande. Läs mer under Tävlingsregler, ämnestips och övriga flikar. Välkommen med ditt tävlingsbidrag!

 
Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Vinnova

Viktiga datum 2020

25 juni: Uppsats och anmälan ska vara oss tillhanda
Twitter

Twittrar du?

Hashtag för tävlingen är #innoupp